Huisdieren vergiftigd met nieuw ratten/muizengif 2019-08-05T19:53:16+00:00

Alfachoralose

Een nieuw ratten en muizengif met andere vergiftiging verschijnselen bij de hond en kat.

Sinds kort zien we steeds meer honden met een vergiftiging van alfachloralose. Dit is een bewustzijn vernauwende stof (slaapmiddel). Dit middel wordt steeds meer verkocht als ratten en muizengif. Vroeger zagen we met name veel vergiftiging met anticoagulantia. Deze middelen gaven een verhoogde bloedingsneiging en ratten en muizen ging dood door bloedverlies. Dit laatste middel is nu verboden als ratten en muizengif (wordt helaas nog wel verkocht) en daarom zien we steeds vaker een vergiftiging met alfachloralose. Voor particulieren is dit bestrijdingsmiddel sinds 2018 beschikbaar gekomen. Alfachloralose verstoort de werking van het zenuwstelsel en heeft daardoor een ander effect dan de anticoagulantia. De symptomen zijn afhankelijk van de hoeveelheden die zijn ingenomen. Muizen en ratten vallen na inname in een diepe slaap en overlijden dan aan de gevolgen van onderkoeling. De symptomen na inname bij hond en ook kat zijn erg wisselend. Hond en kat kunnen juist erg sloom worden, maar ook juist heel erg prikkelbaar en overdreven alert zijn. Ook kunnen ze overdreven reageren op geluid en aanraking. Ze kunnen verward zijn, stuipen krijgen en een hele lage of juist een hele hoge lichaamstemperatuur krijgen. Er is geen tegengif, we kunnen alleen symptomatisch behandelen. Kort na de inname (<1uur) van alfachloralose kunnen we de patiënt laten braken en vloeibare norit toedienen (bindt de gifstof).  Kleine hoeveelheden van het middel kunnen al heftige vergiftiging verschijnselen geven.

Symptomen:
  • ataxie
  • vertigo
  • tremor
  • hypersalivatie
  • overgevoeligheid voor aanraking en geluid, verlies van pijngevoel en agressief gedrag
  • convulsies, coma
  • verstoring van de thermoregulatie (hyperthermie, hypothermie), bij de kat komt vaak hypothermie voor.
Behandeling:

De behandeling van een chloralose-intoxicatie is symptomatisch. Bij recente inname (< 1 h) kan het nuttig zijn om het dier te doen braken en vervolgens actieve kool toe te dienen. Convulsies (toevallen) kunnen soms gecontroleerd worden met valium.

Het is belangrijk om de lichaamstemperatuur onder controle te houden en om het dier rustig te houden.

 

X