Onze OK 2019-11-29T13:39:23+00:00

Onze OK

We willen u graag  een “kijkje” laten nemen in onze operatiekamer. Bij iedere patiënt die bij ons komt voor een behandeling onder narcose doen we een pre-anaesthetisch onderzoek. Dit bestaat uit een algemeen onderzoek waarbij we uw huisdier nakijken, met bijzondere aandacht voor; de algehele toestand, vaccinatie geschiedenis en het beluisteren van hart en longen. Soms is het raadzaam om een pre-anaesthetisch bloedonderzoek (BO) te laten doen, bijvoorbeeld; bij wat oudere patiënten of bij patiënten waarbij mogelijk de nier of leverfunctie verminderd is. Het goed functioneren van met name lever en nieren zijn van groot belang tijdens een operatie, omdat met name de lever en nieren de toegediende narcose middelen moeten verwerken en uitscheiden.

Tijdens al onze behandelingen en operaties, welke onder narcose worden uitgevoerd, wordt uw huisdier nauwlettend in de gaten gehouden door de dierenarts. Gedurende de operatie is er ook een assistente aanwezig die continue de patiënt in de gaten houdt. De assistente let op of de patiënt: voldoende onder narcose is, goed ademt, op temperatuur is etc. Hierbij worden een aantal geavanceerde apparaten gebruikt. We meten: O2/CO2, de hartslag, de temperatuur en ademhaling. Sommige patiënten krijgen tijdens de narcose infuus toegediend, bijvoorbeeld; bij operaties met veel bloedverlies of bij oudere patiënten met verminderde lever- of nierfunctie.

Vanzelfsprekend wordt er steriel gewerkt in onze OK. We werken met: handschoenen, een mondkapje, een OK jas en een OK muts. Verder zijn nodig: goed instrumentarium, een OK lamp en hechtmaterialen.

De meest uitgevoerde operaties zijn: sterilisaties, castraties, het verwijderen van tumoren, het verwijderen van blaasstenen en het verwijderen van vreemde voorwerpen uit de darmen. Maar ook de volgende operaties komen regelmatig aan bod: het verwijderen van een oog, een bloedoor (othematoom) operatie, een ooglidcorrectie, een cherry-eye en pootamputaties.

Na de operatie komt de patiënt in onze uitslaapkamer (recovery) te liggen, deze kamer is verwarmd. Ook tijdens de recovery kunnen we infuus toedienen en eventueel extra zuurstof geven. De recovery wordt door onze assistentes goed in de gaten gehouden, zodat de patiënt veilig wakker kan worden. De uitslaapfase is de gevaarlijkste fase van de operatie. Hierbij is het risico voor de patiënt het grootst, omdat de kans op onderkoeling erg aanwezig is tijdens de uitslaapfase.

X