Onze OK 2018-06-27T12:36:31+00:00

onze OK

We willen u graag  een “kijkje” laten nemen in onze operatiekamer. Bij iedere patiënt die bij ons komt voor een behandeling onder narcose doen we een pre-anaesthetisch onderzoek. Dit bestaat uit het algemeen onderzoek waarbij we uw huisdier nakijken met bijzondere aandacht voor de algehele toestand, vaccinatie geschiedenis en vooral beluisteren van hart en longen.  Soms is het raadzaam om een pre-anaesthetisch bloedonderzoek (BO) te laten doen. Bijvoorbeeld bij wat oudere patiënten, of bij patiënten waarbij mogelijk de nier of leverfunctie verminderd is. Het goed functioneren van met name lever en nieren zijn van groot belang tijdens een operatie.  Omdat met name de lever en nieren de gegeven narcose middelen moeten verwerken en uitscheiden.

Tijdens al onze behandelingen/operaties welke onder narcose worden uitgevoerd, wordt uw huisdier nauwlettend in de gaten gehouden. Door de dierenarts, maar gedurende de operatie is er een assistente aanwezig die continue de patiënt in de gaten houdt. De assistente let op of de patiënt voldoende onder narcose is, goed ademt, op temperatuur is etc. Hierbij worden een aantal geavanceerde apparaten gebruikt. We meten O2/CO2, de hartslag, de temperatuur en ademhaling. Sommige patiënten krijgen tijdens de narcose infuus toegediend. Bijvoorbeeld bij operaties met veel bloedverlies of bij oudere patiënten met verminderde lever of nierfunctie.

Vanzelfsprekend wordt er steriel gewerkt in onze OK. We werken met handschoenen, mondkapje en OK jas en OK muts. Verder zijn nodig: goed instrumentarium, OK lamp en hechtmaterialen.

De meest uitgevoerde operaties zijn sterilisaties/castraties, het verwijderen van tumoren, verwijderen van blaasstenen, vreemde voorwerpen verwijderen uit darmen. Maar ook; het verwijderen van een oog, bloedoor (ot haematoom) operatie, ooglidcorrectie, cherry eye en pootamputaties.

Na de operatie komt de patiënt in onze uitslaap kamer (recovery) te liggen. Deze kamer is verwarmd. Ook tijdens de recovery kunnen we infuus toedienen en eventueel extra zuurstof geven. De recovery word door onze assistentes goed in de gaten gehouden, zodat de patiënt veilig wakker kan worden. De uitslaapfase is de gevaarlijkste fase van de operatie, waarbij het risico voor de patiënt het grootste is. Bijvoorbeeld de kans op onderkoeling is groot tijdens de uitslaapfase.

X